Phần mềm quản lý công văn


Nhập mới công văn đến

Số lưu trữ CV Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
391/CVĐ/2018 96/UBND-TH5 21/05/2018 Thông báo Nghị định của chính phủ mới ban hành
390/CVĐ/2018 272/CNTT-CSHT 18/05/2018 Tăng cường đảm bảo an toàn dữ liệu số trên môi trường mạng
389/CVĐ/2018 81/TTGDSK 21/05/2018 Cấp phát tài liệu truyền thông năm 2018
388/CVĐ/2018 1135/SYT-KHTC 22/05/2018 Gửi báo cáo tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2018
387/CVĐ/2018 1142/SYT-NVY 22/05/2018 V/v báo cáo công tác trẻ em 6 tháng năm 2018
386/CVĐ/2018 1141/SYT-NVD 22/05/2018 V/v đảm bảo cung ứng vác xin phòng bệnh não cầu
385/CVĐ/2018 1144/SYT- NVY 22/05/2018 v/v đảm bảo công tác phục vụ tuyển sinh vào lớp 10 THPT và tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018 tại QN
384/CVĐ/2018 83/CV-ĐU-SYT 22/05/2018 V/v công tác chuẩn bị cho hội thi bí thư giỏi năm 2018
383/CVĐ/2018 96/KH-UBND 17/05/2018 KH triển khai thực hiện tháng hành động vì trẻ em và các hoạt động quẳn lý giáo dục thanh thiếu niên hè năm 2018
382/CVĐ/2018 401/GM-UBND 15/05/2018 Giấy mời tuyên dương các điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua doanh nghiệp giỏi 2017
381/CVĐ/2018 258/YTDP 21/05/2018 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày thế giới không hút thuốc lá 31/5 tuần Quố gia không hút thuốc lá từ 25-31/5/2018
380/CVĐ/2018 724/KH-SYT 21/05/2018 KH thực hiện nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của hội nghị lần thứ 6 ban chấp hành trung ương đảng khóa XII và công tác dân số trong tình hình mới
379/CVĐ/2018 1123/SYT-TCCB 21/05/2018 V/v rà soát quy định, quyết định về công tác cán bộ
378/CVĐ/2018 268/CNTT 16/08/2018 Báo cáo về an toàn TT tuần 19/2018 và thông tin cảnh báo về ATTT y tế
377/CVĐ/2018 401/GM-UBND 15/05/2018 Giấy mời tuyên dương các điển hình tiêu biểu phong trào thi đua doanh nghiệp giỏi cơ quan văn hóa 2017
376/CVĐ/2018 905/GM-UBND 23/04/2018 KH thực hiện chương trình hoạt động số 21 ngày 5/2/2018 của Ban chấp hành đảng bộ và KH số 36/KH_UBND NQ18 và 19/NQ-TW
375/CVĐ/2018 1066/BHXH-CDYT 17/05/2018 v/v hướng dẫn thực hiện dự toán chi K|CB BHYT năm 2018
374/CVĐ/2018 254/BV-YTDP 18/05/2018 Báo cáo tổng hợp V/v thực hiện nhiệm vụ trọng tam năm 2018 vè bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên tại các đơn vị y tế
373/CVĐ/2018 2704/BYT 16/05/2018 V/v định mức làm sơ sở xây dựng giá dịch vụ khám bệnh , chữa bệnh
372/CVĐ/2018 804/QD-SYT 15/05/2018 Quyết định v/v tặng giấy khen
371/CVĐ/2018 731/KH-SYT 15/05/2018 KH thực hiện nghị quyết 20/NQ/TW 25/10/2017 hội nhgij lần thứ 6 BCH trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
370/CVĐ/2018 1093/SYT-KHTC 16/05/2018 v/v thông báo danh mục tài sản chuyên dùng dợt I/2018
369/CVĐ/2018 25/BCCĐ-PCTHTL 16/05/2018 V/v hưởng ứng cáo hoạt động hưởng ứng ngày thế giới không hút thuốc lá 31/5 tuần lễ quốc gia k hông hút thuốc lá từ 25-31/5/2018
368/CVĐ/2018 1099/SYT-TCCB 16/05/2018 V/v báo cáo số liệu nhân lực
367/CVĐ/2018 1091/SYT-NVY 16/05/2018 V/v nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo kết quả thực hiện chủ đề công tác năm 2018 về bảo vệ nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên
366/CVĐ/2018 1084/SYT-NVD 15/05/2018 V/v đảm bảo cung ứng huyết thanh kháng độc tố Bạch hầu
365/CVĐ/2018 1085/CTr-SYT 15/05/2018 Chương trình hành động tăng cường thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2018
364/CVĐ/2018 1082/SYT-NVY 15/05/2018 V/v tổ chức các hoạt động chào mừng ngày KH&CN Việt Nam 18/5/2018
363/CVĐ/2018 62/BDA 20/04/2018 KH đào tạo hệ thông thông tin và cơ sở dữ liệu quản lý văn bản
362/CVĐ/2018 149/2018/BM_TDC 24/04/2018 Thông báo triển khai 05 khóa đào tạo liên tục thuộc nguồn kinh phí chỉ đạo tuyến năm 2018
361/CVĐ/2018 248/YTDP 15/05/2018 Báo cáo kết qua hoạt động phòng chống dịch 3 tháng đầu năm 2018
360/CVĐ/2018 149/BVBM 24/04/2018 Thông báo triển khai 5 khóa điều trị liên tục thuộc nguồn kinh phí chỉ đạo tuyến năm 2018
359/CVĐ/2018 245/YTDP 14/05/2018 V/v triển khai hoạt động tuần lễ toàn dân đi đo huyến áp
358/CVĐ/2018 19/bc-CATT 08/05/2018 Tóm tắt tình hình an toàn thông tin đáng chú ý trong tuần 17/2018
357/CVĐ/2018 1055/SYT-NVY 10/05/2018 V/v thông báo chương trình hội thảo theo số 776/KH-SYT ngày 6/4/2018
356/CVĐ/2018 443/SKHCN 08/05/2018 v/v đăng ký đào tạo về an toàn bức xạ hạt nhân năm 2018
355/CVĐ/2018 235/CV-TTKN 11/05/2018 Kiểm tra giám sát và lấy mẫu xác định chất lượng mỹ phẩm và TPBVSK quý II/2018
354/CVĐ/2018 1042/SYT-NVY 10/05/2018 Chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương và đảm bảo trật tự, nội vụ tại các đơn vị y tế
353/CVĐ/2018 1047/SYT-TCCB 10/05/2018 Việc thực hiện quy định thủ tục đi nước ngoài
352/CVĐ/2018 82/CV-ĐUSYT 09/05/2018 Biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đào đức Hồ Chí Minh
351/CVĐ/2018 238/YTDP-KSBTN 10/05/2018 Tăng cường giám sát, phòng bệnh truyền nhiễm trong TCMR
350/CVĐ/2018 81-CV/ĐUSYT 09/05/2018 Triển khai Năm dân vận chính quyền
349/CVĐ/2018 1030/SYT-VP 08/05/2018 Quản lý hoạt động thông tin tuyên truyền trên mạng xã hội
348/CVĐ/2018 05/TB-BCĐHD 08/05/2018 Thông báo đóng góp kinh phí tổ chức Hội diễn nghệ thuật Quần Chúng ngành y tế Quảng Ninh năm 2018
347/CVĐ/2018 934/BHXH-G ĐYT 04/05/2018 Thực hiện thông tư số 520/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế
346/CVĐ/2018 18/BC-CATTT 02/05/2018 Tóm tắt tình hình an toàn thông tin đáng chú ý trong tuần 17/2018
345/CVĐ/2018 1022/SYT-NVD 07/05/2018 Tăng cường công tác quản lý chất lượng thuốc
344/CVĐ/2018 1019/SYT-KHTC 07/05/2018 Thực hiện công khai ngân sách
343/CVĐ/2018 1017/SYT-CDN 07/05/2018 Tham gia có hiệu quả Hội diễn Nghệ thuật quần chúng ngành y tế QN năm 2018
342/CVĐ/2018 990/SYT-VP 02/05/2018 Tăng cường an toàn an ninh thông tin đối voiws các hệ thống trọng yếu của đơn vị

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 > >>