Phần mềm quản lý công văn


Nhập mới công văn đến

Số lưu trữ CV Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
643/CVĐ/2018 1899/BC-SYT 13/08/2018 Báo cáo kết quả thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tháng 8nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 /2018
642/CVĐ/2018 1899/BC-SYT 13/08/2018 Báo cáo kết quả thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tháng 8nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 /2018
641/CVĐ/2018 1897/GM-SYT 13/08/2018 Giấy mời triển khai giải pháp tiết kiệm chi quỹ KCB BHYT theo chỉ đạo cảu chủ tịch UBND tỉnh
640/CVĐ/2018 1920/BHXH 02/08/2018 V/v thông báo tình hình liên thông dữ liệu KCB-BHYT của cơ sở trong tỉnh từ ngày 30/7-1/8/2018
639/CVĐ/2018 1983/BHXH 09/08/2018 V/ thông báo tình hình liên thông dữ liệu KCB cảu cơ sở KCB trong tỉnh từ ngày 6/8-8/8/2018
638/CVĐ/2018 1982/BHXH 09/08/2018 V/v xác nhận dữ liệu chi phí KCB BHYT năm 2018
637/CVĐ/2018 355/TB 08/08/2018 TB kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy
636/CVĐ/2018 68/GM/BVTT 08/08/2018 Giấy mời tham dự lớp tập huấn nâng cao năng lực chỉ đạo tuyến và một số rối loạn tâm thần trẻ em các tỉnh phía bắc năm 2018
635/CVĐ/2018 1852/SYT-KHTC 08/08/2018 V/v điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2018
634/CVĐ/2018 1853/TB-SYT 08/08/2018 TB ý kiến kết luận của Đ/c GD Sở y tế tại hội nghị ngành y tế quán triệt , triển khai một số nhiệm vụ giải pháp cấp bách nhắm tăng cao hiệu quả quản lý sử dụng quỹ KCB,BHYT
633/CVĐ/2018 1860/SYT-NVY 09/08/2018 V/v tăng cường công tác tiêm chủng năm 2018
632/CVĐ/2018 271/PYT 09/08/2018 Vv/ báo cáo kết quả 10 năm phòng chống bạo lực gia đình
631/CVĐ/2018 07/GM-BVBC 08/08/2018 Giấy mời tham dự chương trình đào tạo quốc tế tại Bệnh viện Bãi cháy
630/CVĐ/2018 1185/QD-SYT 06/08/2018 Quyết định nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội Nguyễn Thị Thuyên
629/CVĐ/2018 1963/BHXH-GDYT 07/08/2018 V/v thông báo chi phí KCB của TE dưới 6 tuổi đi KCB không dùng thẻ BHYT quý I/2018
628/CVĐ/2018 1942/BHXH-GDYT 06/08/2018 V/v thông báo tình hình liên thông dữ liệu KCB-BHYT cảu cơ sở KCB trong tỉnh từ 2/8-5/8/2018
627/CVĐ/2018 679/GM-UBND 08/08/2018 Giấy mời v/v sử dụng quỹ khám bệnh bảo hiểm y tế năm 2018
626/CVĐ/2018 651/TB-TTYT 31/07/2018 TB v/v giới thiệu chức danh chữ ký phó giám đốc quản lý điều hành TTYT Hạ Long
625/CVĐ/2018 1920/BHXH 02/08/2018 V./v thông báo tình hình liên thông dữ liệu KCB BHYT của cơ sở KCB trong tỉnh từ ngày30/7-1/8/2018
624/CVĐ/2018 266/TTKSBT-AIDS 06/08/2018 V/v thay đổi địa điểm tổ chức hội thảo triển khai chỉ thị số 10/CT-BYT và tập huấn giảng viên vè giảm kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV tại cơ sở y tế
623/CVĐ/2018 1833/GM-SYT 03/08/2018 Giấy mời
622/CVĐ/2018 -- 06/08/2018 Báo cáo tình hình an toàn thông tin tuần 29/2018-30/2018
621/CVĐ/2018 817/BV-TCHC 02/08/2018 V/v mời tham dự chương trình đào tạo học tập tại Đài Loan
620/CVĐ/2018 -- 03/08/2018 Bảng tổng hợp tiêu chí đánh giá mức ứng dụng CNTT tại cơ sở KCB
619/CVĐ/2018 1166/QD-SYT 01/08/2018 Quyết định v/v giao bổ sung dự toán kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu y tế năm 2018
618/CVĐ/2018 255/TTKSBT 31/07/2018 V/v đăng ký học viên tham dự tập huấn giảng viên về giảm kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV tại cơ sở y tế
617/CVĐ/2018 254/TTKSBT 31/07/2018 V/v tham dự hội thảo triển khai chỉ thị số 10/CT-BYT ngày 26/12/2017 của Bộ trưởng bộ y tế
616/CVĐ/2018 1843/BHXH-GDYT 01/08/2018 V/v thông báo tình hình liên thông dữ liệu KCB BHYT cảu cơ sở KCB trong tỉnh từ ngày 26/7-29/7/2018
615/CVĐ/2018 1812/SYT-TTR 01/08/2018 V/v triển khai thanh tra , kiểm tra xử lý vi phạm liên quan đến sản phẩm nano vàng
614/CVĐ/2018 1811/SYT-KHTC 01/08/2018 V/v xây dựng định mức máy móc thiết bị chuyên dùng
613/CVĐ/2018 1797/SYT-NVY 31/07/2018 Vv/ thực hiện cung cấp xét nghiệm tải lượng HIV
612/CVĐ/2018 2734/QDD-UBND 20/07/2018 Quyết định v/v điều chuyển chỉ tiêu số lượng người làm việc của sở y tế và ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
611/CVĐ/2018 1783/SYT-NVD 30/07/2018 Vv/ báo cáo kết quả thực hiện thông tư 31/2012/TT-BYT
610/CVĐ/2018 -- 31/07/2018 rà soát và đăng ký cấp thẻ đảng viên
609/CVĐ/2018 5253/UBND 25/07/2018 V/v tiếp tục tăng cường ngăn chặn tình hình buôn bán sử dụng pháo trái phép
608/CVĐ/2018 5294/UBND 26/07/2018 V/v triển khai thực hiện thông báo số 232/TB-VPCP ngày 28/6/2018 của văn phòng chính phủ
607/CVĐ/2018 1813/BHXH 25/07/2018 V/v tăng cường kiểm soát chi phí KCB những tháng cuối năm 2018
606/CVĐ/2018 1743/SYT 24/07/2018 V/v nâng cao hạ tàng CNTT và thuê dịch vụ CNTT quản lý bệnh viện
605/CVĐ/2018 1823/BHXH 26/07/2018 v/ thông báo tình hình liên thông dữ liệu KCB BHYT của cơ sở KCB trong tỉnh 23/7-25/7/2018
604/CVĐ/2018 1769/SYT-NVD 26/07/2018 V/v xây dựng nhu cầu thuốc đối với các hoạt động chất chưa lựa chọn được nhà thầu năm 2018 -2019
603/CVĐ/2018 1767/SYT-KHTC 26/07/2018 V/v giao cho các đơn vị tự thực hiện mua sắm hóa chất vật tu y tế năm 2018
602/CVĐ/2018 420/CNTT 24/07/2018 V/v theo dõi ngăn chặn kết nối và xóa các tập tin mã độc tán công có chủ đích
601/CVĐ/2018 118/2018/ND-HDND 13/07/2018 Nghị quyết về việc phân cấp thảm quyền quyết định quản lý sử dụng tài sản công thuộc vi phạm quản lý của tỉnh QN
600/CVĐ/2018 282/TB-BHXH 30/05/2018 Thông báo về tình hình KCB BHYT quý I/2018
599/CVĐ/2018 1763/KH-SYT 25/07/2018 KH làm việc chuyên đề một số hoạt động chuyên môn và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 tại 1 số đơn vị trực thuộc
598/CVĐ/2018 1736/SYT-VP 23/07/2018 V/v triển khai bộ tiêu chí đánh giá chính quyền điện tử cấp sở , ngành và cấp huyện, cấp xã tỉnh QN năm 2018
597/CVĐ/2018 1761/SYT-NVY 25/07/2018 Vv/ tăng cường công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết
596/CVĐ/2018 1767/BHXH 23/07/2018 V/v thông báo liên thông dữ liệu KCB BHYT của cơ sở KCB trogn ngày 19/7/-22/7/2018
595/CVĐ/2018 -- 25/07/2018 Toán tắt tình hình an toàn thông tin đáng chú ý trong tuần 28/2018 từ 9/7-15/7/2018
594/CVĐ/2018 214/HD-TTKSBT 24/07/2018 V/v hướng dẫn chủ đề truyền thông giáo dục sức khỏe tháng tháng 8/2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 > >>