Phần mềm quản lý công văn
Nhập mới công văn đến

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
166/BVTT/2018 06/04/2018 Quyết định v/v xét phân loại A,B,C chi quỹ lương tăng thêm quysI/2018
165/BVTT/2018 06/04/2018 Bản đăng ký đơn vị đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự năm 2018
164/BVTT/2018 03/04/2018 Quyết định v/v phê duyệt dự toán mua sắm bổ sung vật tư y tế hóa chất xét nghiệm bệnh viện năm 2018
163/BVTT/2018 03/04/2018 v/v xin phê duyệt chủ trương mua sắm vật tư tiêu hao và hóa chất xét nghiệm năm 2018
162/BVTT/2018 03/04/2018 Vv/ đề nghị xin điều chuyển nhượng lại số lượng VTYT thầu năm 2018
161/BVTT/2018 03/04/2018 V/v mua thuốc phục vụ cấp cứu cho bệnh nhân BVSK tâm thần
160/BVTT/2018 03/04/2018 Báo cáo kết quả xét nghiệm HIV trong nước tháng I/2018
159/BVTT/2018 03/04/2018 Báo cáo công tác phòng chống HIV/AIDS tuyến huyện quýI/2018
158/BVTT/2018 28/03/2018 V/v đề nghị điều chuyển số lượng thuốc trúng thầu năm 2018
157/BVTT/2018 27/03/2018 v/v dăng ký k chi phí DVKT thực hiện máy mượn hoặc máy đặt
156/BVTT/2018 23/03/2018 Đăng ký danh hiệu thi đua năm 2018
155/BVTT/2018 23/03/2018 V/v giới thiệu vinh danh hiệu trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu điển hình lao động sáng tạo gia đoạn 2007-2017
154/BVTT/2018 04/04/2018 0
153/BVTT/2018 22/03/2018 Quyết định v/v ban hành quy chế làm việc của mạng lưới quản lý chất lượng bệnh viện
152/BVTT/2018 22/03/2018 Quyết định v/v ban hành quy chế làm việc của tổ quản lý chất lượng bệnh viện
151/BVTT/2018 22/03/2018 quyết định v/v ban hành quy chế làm việc của hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện
150/BVTT/2018 22/03/2018 Quyết định kiện toàn mạng lưới quản lý chất lượng bệnh viện
149/BVTT/2018 22/03/2018 Quyết định v/v kiện toàn tổ quản lý chất lượng bệnh viện
148/BVTT/2018 22/03/2018 Quyết định v/v kiện toànhội đồng quản lý chất lượng bệnh viện
147/BVTT/2018 22/03/2018 KH cải tiến chất lượng bệnh viện năm 2018
146/BVTT/2018 22/03/2018 v/v đề nghị ddiefu chỉnh, thay đổi công trình biện pháp bảo vệ môi trường theo báo cáo đánh giá hoạt động môi trường của dự án tăng chỉ tiêu giường bệnh cho bênh nhân
145/BVTT/2018 22/03/2018 v/v đảm bảo cung ứng đầy đủ vật tư y tế hóa chất để phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2018
144/BVTT/2018 22/03/2018 KH tổ chức hoạt động ngày quốc tế hạnh phúc
143/BVTT/2018 22/03/2018 KH huấn luyện , tuyên truyền nghiệp vụ PCCC cho CBVC bệnh viện
142/BVTT/2018 22/03/2018 Báo cáo công tác phòng cháy chữa cháy Bệnh viện BVSKTT
141/BVTT/2018 22/03/2018 Đề nghị v/v tuyên truyền huấn luyện nghiệp vụ công tác phòng cháy chữa cháy
140/BVTT/2018 20/03/2018 Đề án V/v xây dựng vị trí việc làm
139/BVTT/2018 20/03/2018 Tờ trình v/v thẩm định đề án vị trí việc làm
138/BVTT/2018 20/03/2018 Vv/ điều tra vốn đầu tư thục hiện
137/BVTT/2018 15/03/2018 V/v đề xuất nhu cầu đầu tư thuộc dự án xây dựng hệ thống quản lý y tế thông minh
136/BVTT/2018 14/03/2018 Thống kê lao động và thu nhập năm 2017
135/BVTT/2018 14/05/2018 V/v khám và chứng nhận cho học sinh khuyết tật TrườngTiều học Ddoogn Ngũ II-Tiên yên Quảng Ninh
134/BVTT/2018 14/03/2018 V/v khám và chứng nhận cho học sinh khuyết tật trường tiểu học Phong Dụ Tiên Yên QN
133/BVTT/2018 14/03/2018 V/v khám và chứng nhận học sinh khuyết tật Trường tiểu học Đông Ngũ I- Tiên Yên QN
132/BVTT/2018 12/03/2018 Báo cáo kết quả thực hiện chủ đề năm 2018 về bảo vệ nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên cảu BVBVSKTT
131/BVTT/2018 12/03/2018 KH thực hiện chủ đề năm 2018- Bảo vệ môi trường nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên BVBVSKTT
130/BVTT/2018 12/03/2018 v/v đăn ký danh hiệu thi đua cơ quan đơn vị văn hóa năm 2018
129/BVTT/2018 09/03/2018 Báo cáo công tác y tế 3 tháng đầu năm 2018 phương hướng nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2018
128/BVTT/2018 08/03/2018 V/v báo cáo tình hình hoạt động kiểm định máy thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toànlao động
127/BVTT/2018 08/03/2018 Quyết định chi ăn cho BN dip tết nguyên đán năm 2018
126/BVTT/2018 08/03/2018 Quyết dịnh chi ăn thêm bữa phụ cho BN
125/BVTT/2018 05/03/2018 Quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng thuốc
124/BVTT/2018 06/03/2018 V/v tham gia ý kiến về cấu hình tiêu chuẩn kỹ thuật traang thiết bị thuộc dự án bổ sung trang thiết bị cơ bản và sửa chữa cơ sở vaatj chất cho các đơn vị tự chủ và tự chủ một phần thuộc về sở y tế
123/BVTT/2018 06/03/2018 Báo cáo kết quả xét nghiệm HIV tháng 2/2018
122/BVTT/2018 09/03/2018 KH thực hiện chương trình phòng chống tác hại thuốc lá năm 2018
121/BVTT/2018 05/03/2018 Kh công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe năm 2018
120/BVTT/2018 05/03/2018 KH thực hiện tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh thân thiện của BVBVSKTT
119/BVTT/2018 01/03/2018 V/v xin ý kiến chi đồng ý ngừng vận hành lò đốt rác và hợp đồng vận chuyển xử lý chất thải nguy hại
118/BVTT/2018 28/02/2018 Quyết định v/v chi tiền ăn cho bệnh nhân dịp tết nguyên đán năm 2018
117/BVTT/2018 26/02/2018 Quyết định vv/v kiện toàn Ban chỉ đạo cải cách hành chính năm 2108

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 > >>