Phần mềm quản lý công văn
Nhập mới công văn đến

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
91/BVTT/2018 07/02/2018 V/v đề nghị hiệu chỉnh ngày sinh cho bà chu Thị Loan
90/BVTT/2018 07/02/2018 Quyết định v/v chi tiền hỗ trợ cho CBVC lao động tham gia học tập sinh hoạt chính trị
89/BVTT/2018 07/02/2018 Quyết định v/v chi tiền hỗ trợ cho CBVC tham gia lao động học tâp nâng cao y đức và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ chí minh
88/BVTT/2018 05/02/2018 V/v xin cắt điện nhánh rẽ đường dây trung thế vào bệnh viện BVSKTT
87/BVTT/2018 05/02/2018 Quyết định v/v cử lao động hợp đồng đi học XN Châu Minh Hạnh
86/BVTT/2018 05/02/2018 Quyết định v/v chi trợ kinh phí cho đoàn thanh niên bệnh viện tham dự hội nghị tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội
85/BVTT/2018 02/02/2018 Quyết định thành lập đội dân quân tự vệ năm 2018
84/BVTT/2018 02/02/2018 Quyết định thành lập đội cấp cứu ngoại viện năm 2018
83/BVTT/2018 02/02/2018 Quyết định thành lập đội phòng chống dịch năm 2018
82/BVTT/2018 02/02/2018 KH công tác y tế tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
81/BVTT/2018 31/01/2018 Báo cáo kết quả XN HIV/AIDS
80/BVTT/2018 31/01/2018 Quyết định hỗ trợ kinh phí cho CBVC đi thăm quan học tập trao đổi kinh nghiệm tại KIên Giang
79/BVTT/2018 31/01/2018 quyêt định chi thưởng cho CBVC và lao động hợp đồng nhân dịp tết nguyên đán năm 2018
78/BVTT/2018 31/01/2018 Quyết định khen thưởngbcác tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017
77/BVTT/2018 31/01/2018 Quyết định khen thưởng cá nhân lao động tiên tiến năm 2017
76/BVTT/2018 31/01/2018 Quyết định điều động Trương Thị Hồng Vịnh
75/BVTT/2018 31/01/2018 V/v hướng dẫn sử dụng thuốc thuộc dự án BVSK tâm thần cộng đồng và trẻ em năm 2018
74/BVTT/2018 31/01/2018 Quyết định điều động Nguyễn Văn Lũy
73/BVTT/2018 31/01/2018 Quyết định điều động Phạm Thi Bích Hải
72/BVTT/2018 31/01/2018 Quyết định điều động Nguyễn Thành Hưng
71/BVTT/2018 31/01/2018 Quyết định điều động cán bộ Nguyến Việt Hùng
70/BVTT/2018 29/01/2018 Quyết định v/v ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018
69/BVTT/2018 29/01/2018 Báo cáo sau hội nghị cán bộ công chức viên chức năm 2018
68/BVTT/2018 29/01/2018 Vv/ hỗ trợ BN tâm thần trong dịp tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
67/BVTT/2018 26/01/2018 Vv/ đề xuất nhu cầu mua sắm trang thiết bị y tế, CNTT năm 2018
66/BVTT/2018 26/01/2018 v/v hỗ trợ BN tâm thần vô thừa nhận trong dịp tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
65/BVTT/2018 22/01/2018 Quyết định hỗ trợ kinh phí cho cán bộ viên chức đi thăm quan, học tập trao đổi kinh nghiệm
64/BVTT/2018 22/01/2018 KH phát động phong trào thi đua năm 2018
63/BVTT/2018 22/01/2018 KH phòng chống tham nhũng năm 2018
62/BVTT/2018 22/01/2018 KH công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018
61/BVTT/2018 22/01/2018 V/v thông báo thay đổi số tài khoản giao dịch
60/BVTT/2018 22/01/2018 Báo cáo tình hình quản lý sử dụng tài sản nhà nước năm 2017
59/BVTT/2018 22/01/2018 Quyết định nâng lương thường xuyên và vượt khung Lê Văn Hà
58/BVTT/2018 31/01/2018 Quyết định nâng lương xuyên và vượt khung Trịnh Công Tư
57/BVTT/2018 22/01/2018 Quyết định nâng lương thường xuyên phụ cấp thâm niên vượt khung Nguyễn Thị Thuyên
56/BVTT/2018 22/01/2018 Quyết định nâng lương thường xuyên vượt khung Quản Thị Ly
55/BVTT/2018 22/01/2018 Quyết định v/v nâng luwogn thường xuyên phụ cấp vượt khung Phạm Văn Tiến
54/BVTT/2018 22/01/2018 Quyết định nâng lương thường xuyên vượt khung Lưu thị thu Dư
53/BVTT/2018 22/01/2018 Quyết định nâng lương thuwognf xuyên vượt khung Lê Thị Tú
52/BVTT/2018 22/01/2018 Quyêt định v/v nâng lương thường xuyên và phụ cấp thâm niêm vượt khung Nguyễn Hương Duyên
51/BVTT/2018 22/01/2018 Quyết định v/v nâng lương thườgn xuyên phụ cấp thâm niên vượt khung Đặng Minh Cường
50/BVTT/2018 29/01/2018 0
49/BVTT/2018 22/01/2018 Quyết định nâng lương thường xuyên đối với hợp đồng 68/2000 /ND-CP, Vũ Quang Chung
48/BVTT/2018 22/01/2018 Quyết định nâng lương hợp đồng theo nghị định 68/2000/ND-CP , Lê Hồng Phương
47/BVTT/2018 22/01/2018 Quyết định nâng lương thường xuyên Nguyễn Thị Bích Loan
46/BVTT/2018 22/01/2018 Quyết định nâng luwogn thường xuyên Nguyễn Thế Hội
45/BVTT/2018 22/01/2018 Quyết định nâng lương thường xuyên Hoàng Thị Phượng
44/BVTT/2018 22/01/2018 Quyết định nâng lương thường xuyên Nguyễn Văn Thuấn
43/BVTT/2018 22/01/2018 Quyết định nâng lương thường xuyên Hoàng Minh Hậu
42/BVTT/2018 22/01/2018 quyết định nâng lương thường xuyên Mai Huyền Trang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 > >>