Phần mềm quản lý công văn
Nhập mới công văn đến

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
290/BVTT/2018 09/08/2018 Báo cáo tổng hợp về hoạt động của các cở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình
288/BVTT/2018 03/08/2018 V/v đề xuất định mức máy móc thiết bị chuyên dùng
289/BVTT/2018 08/08/2018 V/v dự trù mua sắm hóa chất vật tư y tế năm 2018
288/BVTT/2018 27/07/2018 V/v thông báo sau triển khai dự án BVSK tâm thần cộng đồng và trẻ em năm 2018-TTYT Đầm Hà
287/BVTT/2018 27/07/2018 V/v sau thông báo sau triển khai dự án BVBVSK tâm thần cộng đồng và trẻ em năm 2018- TTYT Bình Liêu
286/BVTT/2018 03/08/2018 V/v báo cáo kết quả thực hiện thông tư số 31/2012/TT-BYT
285/BVTT/2018 30/07/2018 V/v xây dựng nhu cầu đối với các hoạt chất chưa lựa chọn được nhà thầu năm 2018-2019
286/BVTT/2018 27/07/2018 Thông báo sau triển khai dự án BVSK tâm thần cộng đồng và trẻ em năm 2018, Trugn tâm y tế Ba chẽ
285/BVTT/2018 27/07/2018 Thông báo sau triển khai dự án BVSK tâm thần cộng đồng và trẻ em năm 2018- Trung tâm y tế Tiên Yên
284/BVTT/2018 27/07/2018 Thông báo sau triển khai dự án BVSK tâm thần cộng đồng và trẻ em năm 2018, trugn tâm y tế Hạ Long
283/BVTT/2018 27/07/2018 V/v triển khai hoạt động BVSK tâm thần cộng đồng và trẻ em năm 2018, Trung tâm y tế Vân Đồn
282/BVTT/2018 27/07/2018 V/v triển khai hoạt động BVSK tâm thàn cộng đồng và trẻ em chỉ đạo tuyến năm 2018
281/BVTT/2018 27/07/2018 V/v triển khai hoạt động BVSKTT cộng đồng và trẻ em chỉ đạo tuyến năm 2018 , Trung tâm y té Quảng Yên
280/BVTT/2018 27/07/2018 V/v triển khai hoạt động BVSKtâm thàn cộng đồng và chỉ đạo tuyến năm 2018, Trung tâm y tế Hoành Bồ
279/BVTT/2018 24/07/2018 V/v đào tạo về kỹ thuật kích thích từ xuyên sọ
278/BVTT/2018 24/07/2018 quyết định chi trả thu nhập tăng thêm cho CBVC , HDLD và trích lập cac quỹ từ nguồn kinh phí tự chủ tiết kiệm được quý II/2018
277/BVTT/2018 24/07/2018 Quyết định phân loại A,B,c quỹ lương tăng thêm quý II/2018
276/BVTT/2018 18/07/2018 V/v hưởng ứng quỹ đền ơn đáp nghĩa thành phố Cẩm Phả
275/BVTT/2018 24/07/2018 V/v đề nghị cho phép CB,VC đi đào tạo nước ngoài
274/BVTT/2018 18/07/2018 Báo cáo sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2018
273/BVTT/2018 17/07/2018 Báo cáo việc sử dụng nhân lực chất lượng cao, bác sỹ dùng chung 6 tháng đầu năm 2018
272/BVTT/2018 17/07/2018 Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện năm nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đàu năm 2018
271/BVTT/2018 17/10/2018 Quyết định v/v kiện toàn tổ truyền thông của Bệnh viện BVSK tâm thần
270/BVTT/2018 17/07/2018 Báo cáo công tác thi đua chỉ đạo tuyến 6 tháng đầu năm 2018
269/BVTT/2018 16/07/2018 Quyết định v/v lựa chọn nhân lực chất lượng cao quý II/2018
268/BVTT/2018 16/07/2018 Báo cáo đánh giá giữa kỳ và xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách nhà nước năm 2019-2020 hoạt động bảo vệ sức khỏe tâm thần
267/BVTT/2018 13/07/2018 Báo cáo công tác y tế 6 tháng đầu năm 2018 phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
266/BVTT/2018 11/07/2018 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường bệnh viện
265/BVTT/2018 10/07/2018 V/v xin cấp lại sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
264/BVTT/2018 09/07/2018 V/v đề nghị cơ quan BHYT tính cho gửi lại dữ liệu thanh toán quý II/2018 trên cổng tiếp nhận hệ thống thông tin GĐ BHYT
263/BVTT/2018 04/07/2018 Tờ trình v/v xin thay phần mền quản lý bệnh viện tại BVBVSK tâm thần
262/BVTT/2018 04/07/2018 Báo cáo công tác phòng chống HIV/AIDS tuyến huyện quý II/2018
261/BVTT/2018 04/07/2018 Báo cáo kết quả xét nghiệm HIV/AIDS
260/BVTT/2018 04/07/2018 Báo cáo kết quả triển khai tổ chức tuyên truyền ngày gia định việt Nam và tháng hành động quốc gia về PCBLGD năm 2018
259/BVTT/2018 03/07/2018 Phương án tự chủ , tự chụi trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy nhân sự, tài chính vị trí việc làm của Bệnh viện BVSK tâm thần năm 2018
258/BVTT/2018 03/07/2018 Kế hoạch số lượng người làm việc hợp đồng theo nghị định 68/2000 ND-CP của Bệnh viện BVsK tâm thần 2019
257/BVTT/2018 03/07/2018 Báo cáo quản lý chất thải y tế của Bệnh viện BVSK tâm thần 1ừ 1/1/2018-30/6/2018
256/BVTT/2018 03/07/2018 Báo cáo tháng hành động vì trẻ em và cac hoạt động quản lý, giáo dục thanh, thiếu nhi học sinh hè 2018
255/BVTT/2018 03/07/2018 Quyết định duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị y tê chuyên dùng năm 2018 cho Bệnh viện BVK tâm thần
254/BVTT/2018 29/06/2018 V/v xây dựng KH thực hiện dự toán chi phí KB BHYT năm 2018
253/BVTT/2018 29/06/2018 V/v tập huấn nâng cao kiến thức chuyên môn ngành tâm thần
252/BVTT/2018 29/06/2018 Quyết định v/ trả lương cho lao động hợp đồng xác định thời hạn
251/BVTT/2018 28/06/2018 Báo cáo kế quả thực hiện chủ đề năm 2108 về Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên của Bệnh viện BVSK tâm thần quý II/2018
250/BVTT/2018 28/06/2018 Thông báo sau triển khai dự án BVSK tâm thần cộng đồng và trẻ em năm 2018 , TTYT Đông Triều
249/BVTT/2018 28/06/2018 v/v thông báo sau triển khai dự án BVSK tâm thần cộng đồng và trẻ em năm 2018 . TTYT Uông Bí
248/BVTT/2018 28/06/2018 V/v thông báo sau triển khai BVSK tâm thần cộng đồng và trẻ em năm 2018, TTYT Móng cái
247/BVTT/2018 27/06/2018 Tờ trình dề nghị phê duyệt danh mục sửa chữa khoa CNK, KHoa BCT nữ, Khoa CT nam, khoa cấp tính Bệnh viện BVSK tâm thần
246/BVTT/2018 26/06/2018 Quyết định v/v dự toán gói thầu cung cấp trang phục y tế tại Bệnh viện BVSK tâm thần
245/BVTT/2018 26/06/2018 Tờ trình v/v phê duyệt kH lựa chọn nhà thầu cung cấp trang cung cấp trang phục y tế cho Bệnh viện BVsK tâm thần
244/BVTT/2018 26/06/2018 Đơn đăng ký mời thầu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 > >>