Phần mềm quản lý công văn


Nhập mới hồ sơ công việc

ID Tên công việc Ngày tạo Tình trạng
5 khen thưởng năm 2015
báo cáo
24/12/2015 0
4 Khen thưởng năm 2015
báo cáo
24/12/2015 0
3 Đề tài nghiên cứu khoa học năm 2015
báo cáo
03/12/2015 0
2 Kiểm tra bệnh viện 2015
Kiểm tra bệnh viện và thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm 2015
24/11/2015 0
1 Báo cáo khám chữa bệnh 2015
Báo cáo hoạt động hàng tháng, sơ kết tổng kết hoạt động bệnh viện
20/11/2015 0