Phần mềm quản lý công văn
Khởi tạo số tự động cho năm 2018
Lưu ý: giá trị khởi tạo cho năm mới = 0
Các mục con của công văn đi sẽ không cấp riêng số nếu bỏ trống ô này
mà sẽ cấp tổng thể vào mục công văn đi