Phần mềm quản lý công văn
Nhập mới công văn đến

Số lưu trữ CV Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu